FOLKLOR A ŘEMESLO

Jízda králů na Hané

Autor: ZBYNĚK ŽŮREK

Jízda králů jako lidový obyčej spočívá v obřadní objížďce chlapců a mužů na koních. Hlavní postavu krále představuje dospívající chlapec nebo svobodný mládenec. V průběhu 19. století obyčej jako součást vesnického lidového výročního cyklu většinou zanikl. Dnešní Jízdy králů v několika obcích na Moravě jsou jen torzem někdejšího výskytu letnicového obřadu. Ten byl kdysi obecně rozšířený nejen na Moravě a v Čechách, ale i v mnoha dalších evropských zemích. Dnes jsou jistě nejznámější jízdy králů na Slovácku v obcích Vlčnov, Hluk, Kunovice nebo Skoronice, které pro svoji starobylost a jedinečnost byly v roce 2011 zapsány na seznam celosvětového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Na Hané se dnes s jízdou králů v různé podobě můžeme setkat v rámci místních folklorních a hodových slavností pouze ve čtyřech lokalitách – v Bezměrově u Kroměříže, v Doloplazích u Olomouce, v Chropyni a v Kojetíně.

Zbyněk Žůrek

foto: Zbyněk Žůrek

Jistě nejdelší tradici má jízda králů v Doloplazích, kde ji místní národopisný soubor Olešnica obnovil v roce 1977 a od té od té doby ji pořádá pravidelně každým rokem začátkem července, v době cyrilometodějských hodů vždy první neděli v červenci. V Bezměrově pořádají jízdu králů v rámci místních svatodušních hodů – tedy 7 týdnů po Velikonocích. V Chropyni se koná Jízda krále Ječmínka každý lichý rok koncem května jako součást Hanáckých slavností.

V rámci kojetínských hodů, které se letos budou konat v termínu 13. – 15. srpna, proběhne tradiční Ječmínkova jízda králů. Tou vrcholí nedělním program, kdy městem se nese honosný krojovaný průvod, který čítá na 200 účastníků, průvod uzavírá Ječmínkova jízda králů v čele s králem Ječmínkem na bílém koni, na náměstí starosta města předává hanácké chase Hodové právo, jeviště střídá jeden národopisný soubor za druhým a vyhrává dechová hudba. 

Pokud se někdo chce o všech těchto čtyřech jízdách králů dozvědět více a přitom na jednom místě, má možnost navštívit Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích (u Olomouce), kde od 24. června a ž do 30. září je zájemcům otevřena výstava Jízda králů na Hané – Lidový obyčej v proměnách času. Na výstavě se dozvíte základní obecné informace o jízdě králů, dozvíte se více o lidových zvycích a obyčejích, které spadají do letničního období. Také zde naleznete cenné artefakty k jízdám králů na Slovácku. Druhá část výstavy se zaměří na legendy a pověsti, které jsou spojovány se vznikem a původem jízdy králů. Poslední třetí část výstavy, která je zároveň nejrozsáhlejší, mapuje jízdy králů v současnosti. Seznámíte se se současným vnímáním obyčeje, proměnou funkce a smyslu jízd, popisem obnovení a průběhu jízd ve všech čtyřech lokalitách na Hané. Na výstavě si můžete současně prohlédnout i překrásné hanácké kroje nainstalované na osmi figurínách. Podrobnosti k výstavě najdete na webu www.nmvp.cz

Zbyněk Žůrek