STŘÍPKY Z KULTURY

Olomouc centrem moderního umění

Autor: ANETA MACOLOVÁ

V hanácké metropoli před několika dny odstartovalo Trienále Středoevropského fóra umění (SEFO). Jedná se o dlouhodobý výzkumný program Muzea umění Olomouc (MUO), zabývající se středoevropským vizuálním uměním 2. poloviny 20. století. Olomouc se tak díky tomuto dlouho připravovanému projektu stala na několik měsíců centrem moderního umění. Impulsem pro vznik Trienále bylo dostat se jako velká a velmi tradiční státní instituce do kontextu současného umění. Povedlo se to?

Trienále nese podtitul Universum. Slovník cizích slov toto definuje jako vše řádné a uspořádané. Označuje veškerou hmotu, energii a prostor, který ho naplňuje. Šéfkurátorka Trienále SEFO Barbora Kundračíková metaforicky přirovnává k universu samotné muzeum jakožto instituci. Znamená podle ní svět, ve kterém žijeme a který je určitým způsobem organizovaný. Umění zase nástroj, kterým se ke světu vztahujeme. Trienále dle jejích slov představuje cestu ze systému. Cílem trienále bylo podnítit imaginaci, přemýšlet o tom, co lidský ale i reálný svět tvoří. Trienále tvoří dobré umění, které vždy podněcuje k přemýšlení. Má propojovat a ukazovat, v čem je středoevropské umění specifické i navzájem odlišné. Co se vám vybaví, když se řekne střední Evropa? Ať už mluvíme o Polsku nebo Viktoru Orbánovi, situaci je ohromě vyhrocená. Trienále nám umožnilo tyto okolnosti nepřímo reflektovat. Nemyslím si, že bychom měli odpovídat na otázky, určitě ale můžeme vyvolat veřejnou debatu, a to si klade Trienále za cíl. Otevřít diskusi,“ popisuje Trienále SEFO jeho šéfkurátorka Barbora Kundračíková. O vystavujících umělcích, vzájemné spolupráci s kurátory, vzniku projektu, ale i o umění samotném a koncepci struktur a systémů by s nadšením a naprostým zapálením dokázala mluvit hodiny. 

Aneta Macolová
Aneta Macolová

Universum však není postaveno pouze na přemýšlení. Musí být tvořeno reálnými i věcnými předměty. Když si člověk, jakožto návštěvník, prochází expozice ale i připravovaný program, tak zjišťuje, že se jedná o dokonale promyšlenou stavebnici, jejíž jednotlivé komponenty do sebe perfektně zapadají. SEFO totiž není jen výstavní expozice uvnitř Muzea umění Olomouc, jedná se o projekt, který bude následující půlrok fungovat na několika úrovních, a to i v dalších městech Evropy. SEFO je obrovský a komplexní balík. Jeho úkolem je zkoumat, dokumentovat a prezentovat umění střední Evropy z let 1945- 1989. Trienále pro nás byla zkouška toho, co do budoucna můžeme nebo chceme dělat. MUO je tradiční instituce, nemůžeme si tedy dovolit úplně vše,“ popisuje Kundračíková.  

První úrovní je hlavní výstavní expozice uvnitř Muzea umění Olomouc, ústřední výstava Trienále, která nese podtitul Universum, doplněná dalšími menšími expozicemi. V budově najdete například díla Jana Pamuły, Pavla Büchera nebo soubor kreseb Lubomíra Axmanna. Na fasádě budovy zase nápis streetartového umělce Tima. Mnoho z vystavených děl vzniklo přímo pro Trienále SEFO. Instituce dále nabízí komentované prohlídky s kurátory, které rozhodně stojí za návštěvu. Návštěvník po nich pochopí všechny struktury, na kterých projekt stoji a které se na první pohled mohou zdát komplikované. Prostor pro debatu se otevírá také mezi samotnými kurátory. Je důkazem toho, že SEFO propojuje různé světy a generace i napříč institucí. Na jedné straně stojí historikové umění, na straně druhé zase kurátoři, kteří hledají filozofické otázky a souvislosti. Každý z nich uvažuje v jiném horizontu a dohromady jim to díky citu pro dobré věci funguje velmi dobře. Komentovaná prohlídka tedy dodá návštěvníkovi pocit celistvosti.

Aneta Macolová
Aneta Macolová

Druhou úrovní je město. Vstupy do architektury, realizace v městském prostoru ale i debata o umění ve veřejném prostoru. Doprovodný program a spolupráce s dalšími olomouckými institucemi. 

Poslední úrovní je vizualita. Za tím, jak SEFO vypadá, stojí desítky lidí, já bych ráda vyzvihla práci naší grafičky Beaty Rakowské, která stojí za jeho vizuální identitou. Ta všechny naše nápady, struktury, které jí nabídneme, povznese do úplně jiné dimenze,” dodává Kundračíková. 

Ačkoli se to vše může zdát na první pohled složité, je to vlastně hrozně jednoduché. Universum hledá cestu ze systému a podněcuje imaginaci. SEFO trvá na tom, že prezentuje dobré umění, nechává otevřený prostor pro diskusi veřejnosti ale i sebe sama navzájem.

Aneta Macolová
Aneta Macolová

Barbora Kundračíková, foto: Aneta Macolová